You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Uluslararası Ehliyet Programları


• International Bareboat Skipper BBS programı:

Programın Amacı:Kurs sonunda alınacak BBS ehliyeti size 24 metreye kadar teknelerde kıyı şeridine 20 NM mesafeye kadar tercihen gündüz ve iyi deniz ve hava şartlarında seyir yapmanıza müsaade etmektedir.
Ön koşullar: BBS programına katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ADB ehliyeti ve VHF ehliyetine sahip olmak, Sağlık beyanı ve Yüzme bilmek gerekmekte olup daha önceden 10 gün ve minimum 200 NM seyir yapmış olmak gerekmektedir.
Program süreci: International Bareboat Skipper programı 12 saat teorik ders, 12 saat pratik şeklinde toplam 24 saatten oluşmaktadır.
Katılım: maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

• Yachtmaster Coastal programı:

Programın Amacı: Kurs sonunda alınacak Yachtmaster Coastal ehliyeti size 24 metreye kadar teknelerde kıyı şeridine 60 NM mesafeye kadar gece ve gündüz ve iyi ve orta deniz ve hava şartlarında seyir yapmanıza müsaade etmektedir.
Ön koşullar: Yachtmaster Coastal programına katılmak için BBS, ADB ehliyeti ve VHF ehliyetine sahip olmak gerekmekte olup daha önceden 30 gün, minimum 800 NM ve en az 12 saat gece seyir yapmış olmak gerekmektedir.
Program süreci: Yachtmaster Coastal programı 18 saat teorik eğitimden oluşmaktadır.
Katılım: maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

• Yachtmaster Offshore programı:

Programın Amacı: Kurs sonunda alınacak Yachtmaster Offshore ehliyeti size 24 metreye kadar teknelerde kıyı şeridine 150 NM mesafeye kadar gece ve gündüz ve her türlü deniz ve hava şartlarında seyir yapmanıza müsaade etmektedir.
Ön koşullar: Yachtmaster Offshore programına katılmak için Yachtmaster Coastal ehliyeti, ADB ehliyeti ve VHF ehliyetine sahip olmak gerekmekte olup daha önceden 50 gün, minimum 3.000 NM seyir yapmış olmak gerekmektedir.
Program süreci: Yachtmaster Offshore programı 18 saat teorik eğitimden oluşmaktadır.
Katılım: maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

• Yachtmaster Ocean programı:

Programın Amacı: Kurs sonunda alınacak Yachtmaster Ocean ehliyeti size 24 metreye kadar teknelerde okyanus seyri dahil her türlü deniz ve hava şartlarında seyir yapmanıza müsaade etmektedir
Ön koşullar: Yachtmaster Ocean programına katılmak için Yachtmaster Offshore ehliyeti, ADB ehliyeti ve VHF ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.
Program süreci: Yachtmaster Ocean programı 30saat teorik eğitimden oluşmaktadır.
Katılım: maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

• VHF SRC Marine Communication:

Programın Amacı: VHF / Kısa mesafe telsiz eğitim programı olup VHF telsiz SRC eğitimlerini ve EPIRIB, SART, AIS, ve DSC telsizlerin kullanımını kapsar
Ön koşullar: 18 yaşını doldurmuş olmak.
Program süreci: VHF SRC telsiz kursu 4 saat teorik dersten oluşmaktadır.
Katılım: maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.